Archiv autora
Únor

Sjezdovky Arralifte Harmanschlag

Lyžařský areál Arralifte Harmanschlag patří k těm spíše malým. Může nabídnout pouhé 4 kilometry sjezdovek. Z toho jsou 2 kilometry lehké (modré) a 2 kilometry středně těžké (červené). Celkem tedy areál nabízí 6 sjezdovek a 3 vleky. Nutno ovšem dodat, že ne vše je vždy v provozu.

  

Zajímavostí je, že zdejší areál byl jedním z prvních, kde si pořídili sněžná děla na umělé zasněžování. Bylo to už v roce 1972. Dnes zde mají samozřejmě mnohem modernější techniku, díky které jsou schopné vypořádat se i s velkou nepřízní počasí. Areál Arralifte Harmanschlag je osvětlený, takže nabízí i noční lyžování, i když je nutné se předem informovat, protože to není rozhodně každý den.

(Pokračování textu…)

Červen

Weitra

Weitra či Vitoraz je historické městečko v Dolních Rakousích na řece Lužnici (Lainsitz) blízko českých hranic (cca 8 kilometrů). Město je centrum Vitorazska, které kdysi patřilo k Českému království. Ve Weitru žije 2.769 stálých obyvatel (k 1.ledna 2011) a nachází se v nadmořské výšce 562 metrů.

Určitě vás bude zajímat bohatá historie Vitorazu. Město bylo založeno někdy mezi lety 1201–08 rakouským šlechticem Hadmarem II. z rodu Kuenringů. Tento rod měl velmi dobré vztahy s českými panovníky. Město bylo vystavěno se svolením českého krále na místě staršího slovanského sídliště. Ostatně zbytky českého obyvatelstva se zde udržely až do 20. století.

  

Postupující německou kolonizaci Vitorazska, inicioval hlavně cisterciáckým klášterem ve Světlé (rakouské město Zwettl). Toto poněmčování později umožnilo vytržení této země ze svazku s Čechami. Po smrti krále Přemysla Otakara II. (1278) připadlo město i s celým Vitorazskem Habsburkům – Rudolf I. Habsburský si vydání území mocensky na Čechách vynutil; samo město pak bylo Kuenringům zkonfiskováno jako trest za jejich pomoc Přemyslu Otakarovi II. Roku 1581 Vitoraz zastavil římskoněmecký císař Rudolf II. šlechtici Wolfovi z Wielrossu a po jeho smrti roku 1607 připadla rodu Fürstenberků, kterým ostatně alespoň zdejší zámek patří dodnes.

(Pokračování textu…)

Červen

Horn

Náměstí v Hornu

Horn je okresní město na severu Dolních Rakous nebo se dá také říci, že leží ve východní části Waldviertelu (Lesní čtvrti). K 1.lednu 2011 zde žilo 6.535 obyvatel. Nadmořská výška obce je 311 metrů. Horn leží v klimaticky příznivé Hornské kotlině (Horner Becken).

Dopravní spojení s Vídní zajišťuje silnice B4 (zvaná též Horner Straße, dříve Prager Straße). Železniční spojení zajišťuje od roku 1899 dráha Sigmundsherberg – Hadersdorf am Kamp (zvaná Kamptalbahn). Hranice s Českou republikou jsou odtud vzdáleny asi 25 kilometrů vzdušnou čarou.

Nejstarší důkazy o přítomnosti člověka zde sahají až do doby ledové. Když se posuneme dále, tak už někdy v 11. století zde byla prosperují obec. V prvním dochovaném záznamu z roku 1282 se už o Hornu hovoří jako o městě. Horn byl důležitým obchodním centrem a měl velký význam pro výběr mýta.

(Pokračování textu…)

Červen

Město Zwettl

Město Zwettl (nebo česky Světlá) je větší město na severozápadu Dolního Rakouska. Nejbližší česká hranice je odtud vzdálena kolem 25 kilometrů. Město také leží na zeměpisném středu historického území Waldviertelu. Trvale zde žije 11.272 obyvatel (k 1.1. 2011).

Město se nachází v nadmořské výšce 520 metrů a je obklopeno mírně zvlněnou krajinou, které je většinou zemědělsky obdělávaná.

Pokud se podíváme na historii města, tak název Zwettl je pravděpodobně odvozen ze slovanského slova „setla“ který má v překladu význam „prosekávání“ nebo „mýcení“. Zajímavé je, že doposud se nepodařilo objevit žádné pozůstatky slovanského osídlení, takže i toto vysvětlení není úplně jisté.

  

(Pokračování textu…)

Červen

Raabs an der Thaya

Raabs an der Thaya (někdy označované česky jako Rakous či Rakús) je malé městečko na severu Dolních Rakous v okrese Waidhofen an der Thaya. Obec se nachází pouhých 7,5 kilometru od českých hranic. Trvale zde žije 2.778 obyvatel (k 1.1. 2011) a nadmořská výška obce je 410 metrů.

Na to že je Raabs an der Thaya poměrně malé městečko, tak má zajímavou a bohatou historii. Pochází odtud například první purkrabí v Norimberku, páni a hrabata z Raabs. V červnu roku 1260 královna Markéta Babenberská (1204-1266) předala hrabství Raabs českému šlechtici Voku z Rožmberka (1220-1262). Jeho synové Jindřich I. z Rožmberka († 1310) a Vítek z Příběnic († 1277) darovali 12. března 1272 podle listiny sepsané v Rožmberku nad Vltavou patronátní právo Raabského kostela klášteru ve Vyšším Brodě. Dne 26. března 1282 předal Jindřich z Rožmberka panství Raabs rakouskému vévodovi Albrechtu I. Habsburskému (1255-1308).

  

Městem protéká řeka Thaya – česky Dyje, která ho dělí na tři části. Ta nejstarší je uprostřed. Historické jádro je malé, ale velmi pěkné a malebné. Nad obcí se také tyčí zachovalý středověký hrad Raabs an der Thaya (dříve Ratgoz; česky Rakús), z jehož názvu byl ostatně odvozen český název pro celé Rakousko!

(Pokračování textu…)

Červen

Göllersdorf

Göllersdorf je městys v okrese Hollabrunn v Dolních Rakousích. Göllersdorf se nachází v historickém území Weinviertelu asi 15 kilometrů severozápadně od města Stockerau v údolí potoka Göllersbachu. Pro snadnější orientaci, je to spíše na severu Dolního Rakouska. České hranice jsou odtud vzdálené 30 kilometrů. Nadmořská výška obce je 202 metrů. Trvale zde žije 2.976 obyvatel (k 1.lednu 2011).

Když se trochu podíváme na historii, tak dnešní území Göllersdorfu bylo osídleno již v mladší době kamenné. První písemná zmínka je ale o mnoho mladší a pochází z roku 1130. Katastrální území Großstelzendorf bylo poprvé zmíněno v dokumentech v roce 1195. Právo trhu si obec získala v roce 1468.

  

Nejvýznamnější historickou událostí se pro Göllersdorf stala smlouva ze dne 14. dubna 1632 uzavřená mezi císařem Ferdinandem II. (1578-1637) a Albrechta z Valdštejna (1583-1634). Tato listana se přímo jmenuje „Úmluva z Göllerdorfu“, a je v ní Valdštejn jmenován vrchním velitelem císařských vojsk.

(Pokračování textu…)

Duben

Traismauer

Traismauer je městečko s 5.912 obyvateli (k 1.1.2011). Nachází se v okrese Sankt Pölten-Land ve středu Dolního Rakouska. Hlavní město Sankt Pölten je odtud pak vzdáleno asi 20 kilometrů na jih. Nadmořská výška obce je jenom 197 metrů nad mořem a je dána tím, že se město nachází v nížině řeky Dunaj, která odtud protéká cca 2 kilometry na sever.

První zmínka o obci pochází už z roku 799, kdy se o ní hovořilo ještě jako o Tresma. Traduje se, že zde dokonce roku 833 byl pokřtěn první historicky doložený slovanský kníže – Pribina. V té době byl Traismauer důležitým centrem zdejšího karolínského kraje. Roku 860 král Ludwig des Deutschen předal město Salzburskému arcibiskupství, v jehož správě zůstalo až do roku 1803.

  

Město se může pochlubit krásným stejnojmenným hradem Traismauer a také velmi pěkným historickým jádrem. Nejvýznamnější památky regionu jsou pak uloženy v místním muzeu.

(Pokračování textu…)