Dub 28

Město Amstetten na řece Ybbs

Sdílet na Facebooku

Zařazeno do kategorie Města

Amstetten leží na řece Ybbs v nadmořské výšce 275 metrů. Amstetten je rakouské město, které se nachází ve spolkové zemi Dolní Rakousko. V současné době má Amstetten něco přes 22 000 obyvatel.

Historie Amstettenu

Původně se město Amstetten jmenovalo Amistein. Minulost tohoto města je spojena s příchodem ilyrských a keltských osadníků. Ve městě byli rovněž římští osadníci. První zmínka o městě je však až z roku 1111. Ve středověku bylo město několikrát těžce obléháno a vyloupeno. V pozdějších letech přicházejí kruté turecké nájezdy, které byly ze všech nejničivější a nejhorší.

Největší rozkvět města přichází až v 19. století, kdy se z města Amstetten stává okresní město. V současné době je město Amstetten šestým největším městem ve spolkové zemi Dolní Rakousy.

Náměstí v Amstettenu    Město Amstetten

Amstetten    Kostel - dominanta dolnorakouského Amstettenu

Současnostná podoba města

V současné době je Amstetten velmi důležitou dopravní křižovatkou. Město je rovněž významným střediskem obchodu. Ve městě například sídlí známá firma DOKA Group, která vyrábí bednění.

Z historických památek města zmiňme především římskokatolický kostel svatého Štěpána, který byl postaven v 15. století. Uvnitř kostela jsou zajímavé fresky, které znázorňují Poslední soud. Další cennou sakrální památkou města je gotický kostel svaté Agáty.

Pomník v Amstettenu   Kosel v Amstettenu   Krásné budovy na náměstí

Vedle církevních památek je ve městě zajímavé regionální muzeum, které zejména mapuje zdejší těžký život před průmyslovou revolucí. Za pozornost stojí rovněž radnice, která má žluto bílou fasádu.

Zajímavosti v okolí

V nejbližším okolí města Amstetten stojí středověký hrad Ulmerfeld, který pochází z 10. století. Od 14. století byl tento hrad rezidencí freisinských biskupů. Biskupové zde bydleli až do roku 1803. V pozdější době byla z hradu udělána papírna a nyní je zde zajímavé muzeum zbraní. Hrad Ulmerfeld je od města Amstetten vzdálen šest kilometrů.

Řeka Ybbs protákající Amstetenem    Romantické zákoutí Amstettenu

Další zajímavou památku v blízkém okolí města Amstetten je klášter Ardagger, který byl založený již v 11. století. Z kláštera, který byl v 18. století zrušen císařem Josefem druhým, se zachoval klášterní kostel. V kostele jsou cenné hlavně dvě takzvaná Markétina okna, která zachycují život svaté Markéty. Klášter Ardagger je od města Amstetten vzdálen šest kilometrů směrem na sever od města.

Moderní budova v Amstettenu    Romantika v okolí Amstettenu

Napiš komentář