Bře 22

Retz blízko Znojma

Sdílet na Facebooku

Zařazeno do kategorie Města

Retz nebo také česky Reteč či Rec je malé město na severu Dolních Rakous pouhé 4 kilometry od moravských hranic. Nejbližší hraniční přechod jsou Hatě a nejbližší české město je asi 12 kilometrů severozápadně vzdálené Znojmo. Retz má 4.186 obyvatel (k 1.lednu 2011) a náleží pod okres Hollabrunn. Nadmořská výška obce je 252 metrů nad mořem.

Retz leží v úrodné krajině obklopené zemědělskými poli. Výjimkou je oblast Dominikanerwald cca 2.5 kilometru na sever od 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at root@endora.cz to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.