Čvn 17

Weitra

Sdílet na Facebooku

Zařazeno do kategorie Města

Weitra či Vitoraz je historické městečko v Dolních Rakousích na řece Lužnici (Lainsitz) blízko českých hranic (cca 8 kilometrů). Město je centrum Vitorazska, které kdysi patřilo k Českému království. Ve Weitru žije 2.769 stálých obyvatel (k 1.ledna 2011) a nachází se v nadmořské výšce 562 metrů.

Určitě vás bude zajímat bohatá historie Vitorazu. Město bylo založeno někdy mezi lety 1201–08 rakouským šlechticem Hadmarem II. z rodu Kuenringů. Tento rod měl velmi dobré vztahy s českými panovníky. Město bylo vystavěno se svolením českého krále na místě staršího slovanského sídliště. Ostatně zbytky českého obyvatelstva se zde udržely až do 20. století.

  

Postupující německou kolonizaci Vitorazska, inicioval hlavně cisterciáckým klášterem ve Světlé (rakouské město Zwettl). Toto poněmčování později umožnilo vytržení této země ze svazku s Čechami. Po smrti krále Přemysla Otakara II. (1278) připadlo město i s celým Vitorazskem Habsburkům – Rudolf I. Habsburský si vydání území mocensky na Čechách vynutil; samo město pak bylo Kuenringům zkonfiskováno jako trest za jejich pomoc Přemyslu Otakarovi II. Roku 1581 Vitoraz zastavil římskoněmecký císař Rudolf II. šlechtici Wolfovi z Wielrossu a po jeho smrti roku 1607 připadla rodu Fürstenberků, kterým ostatně alespoň zdejší zámek patří dodnes.

Město má bohatou tradici pivovarnictví a textilního průmyslu, která se zde rozvíjela především v 19. století. Roku 1903 se pak městys dočkal železničního spojení úzkorozchodnou tratí Gmünd–Gross-Gerungs. Přesto město zůstal mimo hlavní dopravní tepny. Roku 1920 bylo Vitorazsko rozděleno mezi Československo a Rakousko. Za časů železné opony pak byla hranice silně opevněna a zcela neprostupná.

V letech 1967 a 1971 byly k městysu správně připojeny blízké vsi Brühl, Wetzles, Wolfgers, Reinprechts, Spital a Sankt Wolfgang a vytvořily tak jedno větší město.

Wetra má malé, ale velmi pěkné a kompaktní historické jádro, kterému vévodí náměstí s barokním farním kostelem sv. Petra a Pavla.

Více o obci se můžete dozvědět na jejich oficiálních stránkách www.weitra.gv.at.

Napiš komentář