Archiv | Města RSS kanál pro tuto sekci
Květen

Město Mistelbach an der Zaya

Mistelbach an der Zaya je středně velké rakouské město, které najdete na mapě Rakouska v jeho severovýchodní části. Město leží nedaleko českých hranic a v současnosti má 11 138 obyvatel.

Krátké dějiny města

První kronikářské záznamy o Mistelbachu jsou ze středověku, konkrétně z roku 1130. Od 14. století obdrželo město úřední povolení, aby smělo pořádat městské trhy. Trhy v Mistelbachu se dochovaly až do současnosti. Největšího rozmachu a rozvoje se Mistelbach dočkal až v 19. století. V té době byla ve městě zavedena moderní železniční trať, která spojovala Mistelbach s okolními rakouskými městy. V současnosti je Mistelbach důležitým oblastním centrem Weinviertelu, což je historická oblast Dolního Rakouska.

Hauptplatz, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich    Náměstí v Mistelbachu

Nejzajímavější památky Mistelbachu

Nejzajímavější památkou Mistelbachu je střízlivý chrám svatého Martina, který byl postaven v 15. století. I když byl chrám postaven v 15. století, má chrám barokní podobu. Uvnitř chrámu stojí za povšimnutí především původní fresky. Další interiérové prvky kostela jsou již z barokní doby. Jedná se především o hlavní barokní oltář, který je velmi krásný a zdobný. Vedle chrámu pak uvidíte románský karner, ve kterém se v minulosti uchovávali kosti. Původní podoba kostnice byla románská, v pozdější době byla však také přestavěna do barokní podoby.

Bruderhofgasse v Mistelbach v Dolním Rakousku.    Další pohled na ulici Bruderhofgasse.

Mistelbach an der Zaya je klidné a hezké městečko.    Pomníček v Mistelbachu.

Zajímavou památkou Mistelbachu je také farský dvůr, který původně patřil k místnímu klášteru, který byl vybudován v 17. století. Pro příznivce muzeí máme rovněž dobrou zprávu, v Mistelbachu se totiž nachází místní muzeum, které najdete v areálu bývalého barokního zámku. Hned vedle Městského muzea se ještě nachází Muzeum Hermanna Nitscha, který bydlel nedaleko Mistelbachu. Hermann Nitscha byl rakouský výtvarný umělec, který tvořil zejména v šedesátých letech dvacátého století. Nitscha byl však problematickým výtvarníkem, protože rád své okolí provokoval a během svého života stanul několikrát před soudem. Jeho díla jsou znepokojující a šokující.

Hlavním centrem města je hlavní náměstí, kterému dominuje klasická velká radnice, která je v letních měsících ověnčená nádhernými květinami. Budova radnice je ještě ozdobena sličnou radniční věží, na které nechybí hodiny. Vcelku dlouhé náměstí je lemováno obchůdky, cukrárnami, kavárnami a butiky.

Jedno ze selských stavení v Mistelbachu.    Obyčejná ale romantická ulička v Mistelbachu.

Zajímavosti v okolí

Mezi nejzajímavější památky v okolí Mistalbachu patří nádherný zámek v nedaleké obci Wilfersdorf, který stále patří Lichtenštejnům. Zámek je otevřen široké veřejnosti a vstupné pro dospělého činí pouze tři eura.

Duben

Město Amstetten na řece Ybbs

Amstetten leží na řece Ybbs v nadmořské výšce 275 metrů. Amstetten je rakouské město, které se nachází ve spolkové zemi Dolní Rakousko. V současné době má Amstetten něco přes 22 000 obyvatel.

Historie Amstettenu

Původně se město Amstetten jmenovalo Amistein. Minulost tohoto města je spojena s příchodem ilyrských a keltských osadníků. Ve městě byli rovněž římští osadníci. První zmínka o městě je však až z roku 1111. Ve středověku bylo město několikrát těžce obléháno a vyloupeno. V pozdějších letech přicházejí kruté turecké nájezdy, které byly ze všech nejničivější a nejhorší.

Největší rozkvět města přichází až v 19. století, kdy se z města Amstetten stává okresní město. V současné době je město Amstetten šestým největším městem ve spolkové zemi Dolní Rakousy.

Náměstí v Amstettenu    Město Amstetten

(Pokračování textu…)

Červenec

Sankt Pölten hlavní město Dolních Rakous

Sankt Pölten je rakouské město, které se nachází v severovýchodní části Rakouska. Sankt Pölten je hlavní město spolkové země Dolní Rakousy. V současné době žije ve městě okolo 49 000 obyvatel.

Historie města

Historie Sankt Pölten je opravdu velmi dlouhá, neboť počátky obydlení města spadají až do 4. století před naším letopočtem. V té dávně době se zde usadili první obyvatelé. Nelze se tedy ničemu divit, že při procházce městem uvidíte celou řadu velmi významných historických pamětihodností.

  
(Pokračování textu…)

Únor

Bad Voslau

Bad Vöslau je středně velké městečko ve středu Dolních Rakous v okrese v okrese Baden. Hlavní město Vídeň je odtud vzdálené pouhých 30 kilometrů na sever a je výborně přístupné díky dálnici A2, která vede v bezprostřední blízkosti města. Trvale zde žije 11 309 obyvatel (k 1. lednu 2011). Obec leží ve Vídeňské pánvi, čemuž odpovídá i nízká nadmořská výška pouhých 276 metrů.

Bad Voslau je lázeňské město. Nachází se na jedné linii (thermenlinie) společně s dalšími městy, ve kterých vyvěrají horké minimální prameny. Město je tak od pradávna oblíbeným „turistickým cílem”, o čemž vás rádi přesvědčíme v dalších odstavcích.

  

(Pokračování textu…)

Únor

Waidhofen an der Ybbs

Waidhofen an der Ybbs je jedním z pouhých čtyřech statutárních měst v Dolních Rakousích. Je to středně velké městečko na samém východě této spolkové země. Tato část Dolních Rakous také požívá historického označení Mostviertel. Trvale zde žije 11 470 obyvatel (k 1.lednu 2011). Podle názvu už je patrné, že městem protéká menší říčka Ybbs. Waidhofen sice leží v nadmořské výšce pouhých 356 metrů nad mořem, naleží však už do podhůří Alp. Nejvyššími kopci v okolí jsou Buchenberg (790 m) a Schnabelberg (958 m).

  

(Pokračování textu…)

Červen

Weitra

Weitra či Vitoraz je historické městečko v Dolních Rakousích na řece Lužnici (Lainsitz) blízko českých hranic (cca 8 kilometrů). Město je centrum Vitorazska, které kdysi patřilo k Českému království. Ve Weitru žije 2.769 stálých obyvatel (k 1.ledna 2011) a nachází se v nadmořské výšce 562 metrů.

Určitě vás bude zajímat bohatá historie Vitorazu. Město bylo založeno někdy mezi lety 1201–08 rakouským šlechticem Hadmarem II. z rodu Kuenringů. Tento rod měl velmi dobré vztahy s českými panovníky. Město bylo vystavěno se svolením českého krále na místě staršího slovanského sídliště. Ostatně zbytky českého obyvatelstva se zde udržely až do 20. století.

  

Postupující německou kolonizaci Vitorazska, inicioval hlavně cisterciáckým klášterem ve Světlé (rakouské město Zwettl). Toto poněmčování později umožnilo vytržení této země ze svazku s Čechami. Po smrti krále Přemysla Otakara II. (1278) připadlo město i s celým Vitorazskem Habsburkům – Rudolf I. Habsburský si vydání území mocensky na Čechách vynutil; samo město pak bylo Kuenringům zkonfiskováno jako trest za jejich pomoc Přemyslu Otakarovi II. Roku 1581 Vitoraz zastavil římskoněmecký císař Rudolf II. šlechtici Wolfovi z Wielrossu a po jeho smrti roku 1607 připadla rodu Fürstenberků, kterým ostatně alespoň zdejší zámek patří dodnes.

(Pokračování textu…)

Červen

Horn

Náměstí v Hornu

Horn je okresní město na severu Dolních Rakous nebo se dá také říci, že leží ve východní části Waldviertelu (Lesní čtvrti). K 1.lednu 2011 zde žilo 6.535 obyvatel. Nadmořská výška obce je 311 metrů. Horn leží v klimaticky příznivé Hornské kotlině (Horner Becken).

Dopravní spojení s Vídní zajišťuje silnice B4 (zvaná též Horner Straße, dříve Prager Straße). Železniční spojení zajišťuje od roku 1899 dráha Sigmundsherberg – Hadersdorf am Kamp (zvaná Kamptalbahn). Hranice s Českou republikou jsou odtud vzdáleny asi 25 kilometrů vzdušnou čarou.

Nejstarší důkazy o přítomnosti člověka zde sahají až do doby ledové. Když se posuneme dále, tak už někdy v 11. století zde byla prosperují obec. V prvním dochovaném záznamu z roku 1282 se už o Hornu hovoří jako o městě. Horn byl důležitým obchodním centrem a měl velký význam pro výběr mýta.

(Pokračování textu…)